01/11/18  Hoạt động đội  18
     Chiều ngày 19/10/2018, Liên đội Trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức Đại hội đại biểu Liên đội, nhiệm kỳ 2018-2019.     Tai Đại hội các em đội viên đã thảo luận thống nhất các chỉ tiêu thực hiện trong năm học 2018-2019: 
 01/11/18  Hoạt động đội  97
SINH HOẠT NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC "ĐẠO ĐỨC-AN TOÀN GIAO THÔNG"
 31/10/18  Tin nhà trường  23
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
 31/10/18  Hoạt động đội  3
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN TỔ CHỨC SINH HOẠT VUI HỘI TRĂNG RẰM
 31/10/18  Tin nhà trường  30
Trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
 12/09/18  Tin nhà trường  24
Sĩ số học sinh năm học 2018-2019