07/03/19  Hoạt động đội  16
Liên Đội tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019
 23/01/19  Tin nhà trường  41
   Ngày 09/01/2019 Trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức giao lưu viết chữ đẹp cấp trường
 23/01/19  Hoạt động đội  46
Liên đội trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức HĐ ngoại khóa kỷ niệm 69 năm ngày HS-SV Việt Nam
 23/12/18  Tin nhà trường  116
Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học.Tôi sưu tầm và giới thiệu hai kĩ thuật dạy học Khăn trải ...
 22/12/18  Tin nhà trường  108
Hội thi báo ảnh kỷ niệm kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 – 12