29/11/19  Hoạt động đội  268
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ, NĂM HỌC 2019-2020
 29/11/19  Hoạt động đội  239
TỔ CHỨC SINH HOẠT VUI TRUNG THU NHỚ BÁC
 07/03/19  Hoạt động đội  557
Liên Đội tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019
 23/01/19  Hoạt động đội  528
Liên đội trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức HĐ ngoại khóa kỷ niệm 69 năm ngày HS-SV Việt Nam