Đại hội Đại biểu liên đội nhiệm kỳ 2016-2017

Ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Trường TH Nguyễn Viết Xuân Khai mạc Đại hội Đại biểu Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên đội Trường Nguyễn Viết Xuân, Nhiệm kỳ 2016 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐỘI

NHIỆM KỲ : 2016 - 2017

 

* Sinh hoạt phút truyền thống

1 / Ổn định tổ chức

2/ Chào cờ.

3/ Tuyên bố lý do

4/ Giới thiệu đại biểu

5/ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội

* Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

6/ Đào chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội

7/ Thông qua chương trình Đại hội

8/ Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016

9/ Thông qua dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017

10/ Biểu quyết dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016

11/ Đại hội thảo luận, các chi đội phát biểu ý kiến tham luận

12/ Ý kiến phát biểu của đại biểu

13/ Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu năm học 2016 - 2017.

14/ Ban chỉ huy nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

15/ Tổng phụ trách Đội trao cờ, dặn dò, Đại diện Ban chỉ huy hứa với Đại hội

16/ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, biểu quyết Nghị quyết

17/ Tổng kết, bế mạc Đại hội

Bài viết liên quan