ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ, NĂM HỌC 2019-2020

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ, NĂM HỌC 2019-2020

       Chiều ngày 25 tháng 09 năm 2019 Liên đội Trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ, năm học 2019-2020

       Về dự Đại hội có đại biểu Đoàn phường Trần Hưng Đạo, chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô phụ trách chi đội, sao nhi đồng và 40 em đội viên đại diện cho các chi đội.

      Tại Đại hội Đoàn phường, Ban giám hiệu nhà trường biểu dương những thành tích mà Liên đội đạt được trong năm học vừa qua và, chỉ đạo, định hướng chương trình công tác Đội năm học 2019-2020.

     Đại hội thông qua báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 và biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu chương trình công tác Đội và phòng trào thiếu nhi năm học 2019-2020.

     Đại hội lựa chọn bầu 9 em vào ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2019-2020