Ngày hội của em

Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên và Thiếu nhi khỏe-Tiến bước lên Đoàn

 

Ngày 25/03/2016 Liên đội tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên và Thiếu nhi khỏe-Tiến bước lên Đoàn:

Buổi sáng 25/03/2016 tổ chức thi rung chuông vàng kiểm tra chuyên hiệu "Nhà sử học nhỏ tuổi; An toàn giao thông; Nghệ sĩ nhỏ"

Buổi chiều 25/03/2016 tổ chức khai mạc Ngày hội

Phần thứ nhất

- Ôn truyền thống 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Thi thực hành Nghi thức Đội, mỗi chi đội bốc thăm thi thực hành Nghi thức Đội trong thời gian 10 - 15 phút

- Khéo tay hay làm bằng những sản của các em làm và trưng bày.

- Nghà sinh học nhỏ: Sưu tầm những cây thuốc nam và thuyết trình công dụng chữa bệnh.

- Kỹ năng đội viên: Thức hành thi thắt những nút gút cơ bản thông dụng hàng ngày.

Phần thứ hai:

Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi khỏe-Tiến bước lên Đoàn

- Thi trò chơi múc nước đổ chai tiếp sức, mỗi đội chơi gồm có 5 năm, 5 nữ.

- Thi trò chơi xâu kim tiếp sức, mỗi đội chơi gồm có 5 năm, 5 nữ.

- Thi kéo co mỗi đội chơi gồm có 5 năm, 5 nữ.

+ Đánh giá nhận xét, trao giải, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng 3

 

Bài viết liên quan