Ngày hội thiếu nhi vui khỏe chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019

Liên Đội tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019

            

           Sáng ngày 01/02/2019 Liên Đội Nguyễn Viết Xuân  tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019

Trong ngày hội thu hút 428 em học sinh và 26 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia; tổ chức một số hoạt động sôi nổi, vui tươi bổ ích như: 

          - Ôn truyền thống 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

         - Giao lưu thi trò chơi dân gian

         - Thi đố vui chủ đề về Bác Hồ và Đảng cộng sản Việt Nam.

        - Các em học sinh tham gia nhiệt tình sôi nổi. Qua ngày hội các em đã cập nhật thêm nhiều kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.

        Liên đội đã phát quà cho các lớp giao lưu trong ngày hội trị giá: 398.000đ.