Tặng quà thành niên lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 11 tháng 02 năm 2020 Liên đội trường TH Nguyễn Viết Xuân Tặng 11 quà chúc mừng thành niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

Chúc các em hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự

Bài viết liên quan