23/01/19  Tin nhà trường  41
   Ngày 09/01/2019 Trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức giao lưu viết chữ đẹp cấp trường
 23/12/18  Tin nhà trường  116
Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học.Tôi sưu tầm và giới thiệu hai kĩ thuật dạy học Khăn trải ...
 22/12/18  Tin nhà trường  108
Hội thi báo ảnh kỷ niệm kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 – 12
 31/10/18  Tin nhà trường  134
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
 31/10/18  Tin nhà trường  106
Trường TH Nguyễn Viết Xuân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
 12/09/18  Tin nhà trường  56
Sĩ số học sinh năm học 2018-2019