Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virút mới corona

Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virút mới corona

Nhà trường lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phân công lịch trực cụ thể cho CB,GV,NV. Tổ chức tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng. Treo băng ron khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch.

Soan đề cương, in sao đề cương, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng mời phụ huynh đến trường nhận đề cương cho các em học sinh ôn tập trong thời gian dịch bệnh theo chi đạo của ngành giáo dục. đạt 100%