Đề cương ôn tập Khối 1

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN-TIẾNG VIỆT DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 1

Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng

vi rút mới CORONA gây ra

(Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 16/02/2020)

 

A. Tiếng Việt lớp 1

 

I. Phần đọc : Các em luyện đọc tất cả các bài đã học trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1, Công Nghệ Giáo dục (Tập 2). Chú ý đọc các bài sau:

 

- Hoa mai vàng –Tiếng Việt 1 tập 2 trang 49                                                                                                                           

- Biển Nha Trang – Tiếng Việt 1 tập 2 trang 71

- Đà Lạt – Tiếng Việt 1 tập 2 trang 75

- Bài giải toán bằng thơ – Tiếng Việt 1 tập 2 trang 77

- Lỗ Tấn – Tiếng Việt 1 tập 2 trang 79

- Ô-nô-rê Đờ ban-dắc - Tiếng Việt 1 tập 2 trang 81

- Quả bứa – Tiếng Việt 1 tập 2 trang 87

 

II. Phần viết

 

 1. Các em viết vào vở ô li (Cỡ chữ nhỏ, bằng bút mực) các bài sau:

  • Hoa mai vàng – Tiếng Việt 1 tập 2 trang 49
  • Biển Nha Trang - Tiếng Việt 1 tập 2 trang 71
  • Lỗ Tấn – Tiếng Việt 1 tập 2 trang 79

 

 2. Em viết vào vở ô li tất cả các chữ cái viết hoa (cỡ chữ nhỏ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Môn Toán (Em làm vào vở ô li các bài tập sau)

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính ( Đặt tính theo cột dọc )

 

   4 + 1         2 + 2        8 + 2         4 + 5            3 + 7            6 + 3

  10 - 6          6- 2          8 – 3         5 – 5            10 – 4           9 - 5

  12 + 3       13  + 4      16 + 2       13 + 6          12 + 7          11 + 5

 

Bài 2: Tính

 

       10 + 1 + 3 =            14 + 2 + 1  =               11 + 2 + 3  =

       10 -  9 + 7 =            9 – 5   + 4  =               4 +  4  -  6  =

         4 + 5  - 7 =            6 – 4  +  8  =                2 +  5  -  4 =

 

Bài 3: Viết các số  7; 5; 2; 9; 8.

 

  1. Theo thứ tự từ bé đến lớn :…………………………………….
  2. Theo thứ tự từ lớn đến bé :…………………………………….

 

Bài 4: Trả lời câu hỏi :

     Số liền sau của 15 là số nào ?             Số liền trước của 11 là số nào ?

     Số liền sau của 12 là số nào ?             Số liền trước của 15 là số nào ?

     Số liền sau của  14 là số nào ?            Số liền trước của 17 là số nào ?

     Số liền sau của  19 là số nào ?            Số liền trước của 20 là số nào ?

 

Bài 5: Điền dấu thích hợp : ( >; <; = )

 

     3 + 2 …2 + 5            7 – 4 … 8 -  5              7 + 2  … 6  + 2

     4 + 5… 5 + 4           10 – 5 … 10 – 6           8 – 4 ….  4  + 1

 

Bài 6: Viết phép tính thích hợp

a/                                                        b/

    Có          : 6 quả cam                                Có           :10 bông hoa

   Thêm      : 2 quả cam                                Tặng bạn :   4 bông hoa

   Có tất cả :… quả cam ?                             Còn lại    :… bông hoa ?

 

* Phụ huynh hướng dẫn con em làm vào một quyển vở ô li mới. sau khi các em làm bài xong phụ huynh kí xác nhận vào dưới bài làm của con em mình.

   Phụ huynh có thể truy cập vào các trang website: hocmai.vn, vio.edu.vn, itrithuc.vn để các em ôn tập, thực hành thêm.

   Rất cám ơn sự hợp tác của phụ huynh!