KHÁM SÀNG LỌC TẬT KHÚC XẠ HỌC ĐƯỜNG

Y tế học đường phối hợp với Liên đội tổ chức khám sàng lọc tật khúc xạ học đường

Từ ngày 02/05/2013 đến ngày 04/05/2013 y tế học đường phối hợp với Tổng phụ trách Đội tổ chức khám sàng lọc bệnh tật khúc xạ học đường cho 349 học sinh và phát hiện 24 em bị tật khúc xạ, lập danh sách theo mẫu 2 chuyển khám.

Bài viết liên quan