Thủ tướng cùng các nhà tài trợ bàn chuyện điều hành, chống tham nhũng

Tại diễn đàn giữa Chính phủ và các nhà tài trợ, các bên sẽ bàn về chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đồng thời chốt con số cam kết cho vay, tài trợ năm 2013.

Sáng 10/12/2012, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) cuối kỳ năm 2012 sẽ khai mạc tại Hà Nội - đây được coi là một trong những sự kiện vĩ mô lớn nhất hàng năm. Chủ đề bao quát của hội nghị năm nay là "Đặt nền móng cho sự phát triển bền vững".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và chủ trì hội nghị lần này. Theo dự kiến, trong chương trình nghị sự diễn ra cả ngày hôm nay, các bên sẽ thảo luận xoay quanh các vấn đề từ kinh tế về giáo dục, chống tham nhũng...

Cụ thể, Hội nghị sẽ dành thời gian để điểm lại những vấn đề chính về kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 1 năm qua, bao gồm việc tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh, kết quả kinh tế vĩ mô đạt được trong năm 2012 và những ưu tiên trong năm 2013 tới.

Ngoài ra, các diễn giả cũng sẽ bàn về tiến trình sửa đổi chính sách đất đai cho sự phát triển bền vững và toàn diện; việc đặt nền móng cho một nước phát triển trung bình thanh trong trong hoạt động giáo dục và kỹ năng.

Hội nghị sẽ lắng nghe báo cáo từ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, đối thoại chống tham nhũng, diễn đàn hiệu quả hỗ trợ. Đồng thời, đề cập đến tiến trình phát triển cộng đồng CG, hướng diễn đàn thành một phương thức cho đối thoại chính sách cấp cao.

Tại hội nghị này, các nhà cho vay của Việt Nam sẽ chính thức "chốt" con số cam kết viện trợ năm 2013 cho Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong nội dung chính của chương trình, do CG bắt đầu từ vài năm trở lại đây đã chuyển hướng trở thành diễn đàn đối thoại, tư vấn chính sách của các nhà tài trợ dành cho Chính phủ hơn là bàn đối thoại, thỏa thuận về nợ vay.

Kết thúc Hội nghị CG năm ngoái, Việt Nam đã nhận được khoản cam kết tài trợ gần 7,4 tỷ USD, đưa con số lũy kết đến hết năm 2011, số tiền mà các nhà tai ftrợ đã cam kết cho Việt Nam qua các kỳ CG lên con số 71,4 tỷ USD.

Những nhà tài trợ đa phương lớn của Việt Nam vẫn là Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức tài chính tín dụng khác. Trong khi đó, Nhật Bản mặc dù đối mặt với những thách thức về phục hồi nền kinh tế sau thiên tai, vẫn là đối tác tài trợ song phương lớn nhất với mức cam kết năm 2011 không đổi so 2010 là 1,9 tỷ USD.